Huurtoeslaggrens 2018 – Maximale huurtoeslag voor 2018 berekenen

Huurtoeslag 2018

Het krijgen van toeslagen in Nederland wanneer het inkomen niet hoog genoeg is, is heel normaal geworden. Denk aan zorgtoeslag waarmee we de zorgverzekering vaak bijna volledig mee kunnen betalen. Zo kregen we in 2017 82 euro aan zorgtoeslag, en lag de premie vaak rond de 90 euro. Een prima manier waarmee iedereen dus zijn zorgverzekering kon betalen. Dit is echter niet voor iedereen bedoeld, maar alleen voor de mensen die een laag inkomen hebben en het dus niet volledig zelf kunnen betalen. Ook studenten komen vaak in aanmerking voor zorgtoeslag omdat zij vaak een laag loon of helemaal geen baan hebben. Dan is er nog huurtoeslag. Onder studenten erg populair omdat zij op deze manier minder huur hoeven te betalen, en het leven als student is immers al duur genoeg. Het is dan ook verleidelijk om op zoek te gaan naar een huis waarbij recht is op huurtoeslag. Hoeveel huurtoeslag iemand krijgt, is zo niet te zeggen. Hiervoor kan een berekening worden gemaakt op de website van de belastingdienst. Daarbij komt dat je niet zomaar in aanmerking komt voor huurtoeslag. Je moet aan een aantal eisen voldoen voor je dit bedrag mag ontvangen. Benieuwd waaraan je allemaal moet voldoen? Lees dan zeker verder.

Voorwaarden voor huurtoeslag

Er zijn een aantal punten waarmee rekening gehouden moet worden. Het eerste punt is de leeftijd. Zo zijn er bijvoorbeeld veel studenten die nog geen 18 jaar zijn maar wel op zichzelf willen wonen. Helaas voor hen, want je moet minimaal 18 jaar zijn om recht te hebben op huurtoeslag. Wat als tweede belangrijk is, is dat het een woning voor een langere tijd is. Het is dus niet de bedoeling dat je ergens een paar maand gaat wonen en daarvoor huurtoeslag aanvraagt om vervolgens weer te verhuizen. Zowel jij als de verhuurder moeten een contract hebben getekend hiervoor. Een goed voorbeeld is een opvang voor daklozen. Hier zitten ze vaak tijdelijk en hebben daarom geen recht op huurtoeslag, net als in een blijf-van-mijn-lijfhuis. Op deze manier wordt voorkomen dat er moeite gedaan moet worden voor een aantal maanden. Daarbij komt dat het vaak niet eens duidelijk is hoe lang iemand dan ergens gaat wonen. Als dit straks maar een maand blijkt te zijn, moet er onnodig veel werk in gestopt worden.

Als derde is de voorwaarde dat je een zelfstandige woonruimte huurt. Wat dit precies is, zul je later lezen. Er zitten namelijk een aantal eisen aan de woonruimte die gehuurd wordt. Niet ieder huis heeft recht op huurtoeslag. Dit gaat dus over de eisen aan het huis en niet aan de verhuurder. Het vierde punt is dat je ingeschreven moet staan bij de gemeente waar je woont. Dit geldt overigens ook voor de andere bewoners in het huis. Iedereen die daar woont, moet dus ook ingeschreven staan bij de gemeente waar het huis staat. Ook moet je ingeschreven staan op dat adres. Wijzig dit dus op tijd, want anders heb je geen recht op de toeslag.

Verder is het belangrijk dat iedereen in het huis een Nederlandse nationaliteit heeft. Als dat niet het geval is, moet er sprake zijn van een geldige verblijfsvergunning. Indien er gewoond wordt zonder verblijfsvergunning, is er geen recht op huurtoeslag. Tot slot heeft het natuurlijk ook nog veel te maken met het inkomen. Niet alleen mag de huur niet te hoog zijn, maar ook mag het inkomen niet te hoog zijn. Indien er sprake is van een hoog inkomen, wordt er van uitgegaan dat de huurder de huur ook volledig zelf kan betalen. De huurtoeslag is ook meer om een handje te helpen aan de mensen die het niet breed hebben. Als dat wel het geval is, is er geen recht op de toeslag. Hoeveel er precies verdiend mag worden, lees je later in dit artikel.

Wat is een zelfstandige woonruimte?

Er zijn een aantal verschillende woningen die worden gezien als zelfstandige woonruimte. Allen moeten echter voldoen aan een aantal eisen. De eerste is dat er een eigen woon- of slaapkamer moet zijn. Verder moet je een eigen keuken met aanrecht hebben waarbij ook een aan- en afvoer voor water aanwezig is. Daarbij moet ook een aansluitpunt zijn voor een kooktoestel. Simpel gezegd moet er dus gewoon geleefd kunnen worden gezien deze eisen. Tot slot moet er een toilet zijn waarbij ook sprake is van waterspoeling. Nu denk je wellicht dat eigenlijk ieder huis hieraan voldoet, maar niet ieder huis heeft recht op huurtoeslag. Wat is dan precies een zelfstandige woonruimte?
Dit kan een flat of rijtjeshuis zijn, maar er zijn nog een aantal gevallen die misschien niet bij je opkomen. Denk allereerst aan een woonwagen. Een woonwagen kan altijd helemaal of in gedeelten verplaatst worden en wordt gezien als een zelfstandige woonruimte. Hij mag geen aandrijving hebben en moet op een plaats staan die erkend is. Als je niet weet of de plek erkend is, dan kun je dit navragen bij de gemeente. Als je wilt weten wat de precieze huur is van de woonwagen, moet je de kale huur en de standplaatsprijs bij elkaar optellen. Dit is het totale aantal dat je betaalt aan huur.

Als tweede is er een gesplitste woning op 1 huisnummer. Het lastige in deze situatie is dat je altijd moet aangeven dat het gaat om een gesplitste woning. Anders zal er in de gegevens van de gemeente staan dat de bewoners naast je ook meetellen als medebewoners, en dat kan ervoor zorgen dat je geen recht meer hebt op de toeslag. Je hebt dus in principe recht op huurtoeslag wanneer er sprake is van een gesplitste woning op 1 huisnummer, maar je moet altijd aangeven dat het gaat om een gesplitste woning op 1 nummer. Het zou zonde zijn om de toeslag mis te lopen omdat de buren teveel verdienen bijvoorbeeld. Zij zijn dus niet jouw medebewoners, maar dit moet wel worden aangegeven.

Als derde is er de gedeelde etage. Hierbij is het het geval dat je de voordeur, het trappenhuis, de lift of de voordeur deelt met andere bewoners. Echter wordt dit wel weer gezien als zelfstandige woonruimte. Uiteraard moet ook deze woning weer voldoen aan de voorwaarden die eerder genoemd zijn zoals een eigen keuken. Daarbij komt ook dat je de toegangsdeuren tot jouw eigen ruimte van binnen en van buiten op slot moet kunnen doen.

Een andere mogelijkheid is een waterwoning. Let op: hier zijn ook weer eisen aan verbonden. De woonruimte moet namelijk vastzitten met palen aan de waterbodem. Hij moet dus niet meebewegen met het water. Als dat wel het geval is, is er geen sprake van huurtoeslag. Er moet bovendien een opgang zijn naar de woning toe. Er moet dus een vaste verbinding zijn tussen de woning en de stoep/weg.

Nog een optie is een recreatiewoningwoonruimte waarbij sprake is van begeleid wonen. Dit kan ook een groepswoning voor ouderen zijn. Het beste is om na te vragen bij de verhuurder of er recht is op huurtoeslag omdat het niet altijd mogelijk is. Indien zij dit ook niet weten, kan er navraag gedaan worden bij de belastingdienst. Zij kunnen dan langskomen om het te beoordelen.

Tot slot is het soms mogelijk om huurtoeslag te krijgen bij een onzelfstandige woning die ligt in een studentencomplex. De voorwaarde hieraan is dat de woning voor 1 juli 1997 aangewezen moet zijn voor huurtoeslag. Logisch dat je dit niet zelf weet, maar als het goed is weet de verhuurder hier meer over. Zo niet, dan kan er wederom navraag gedaan worden bij de belastingdienst.

Er zijn nog een aantal soorten woningen die nooit recht hebben op huurtoeslag. Allereerst is dit een woonboot. Zoals je eerder hebt kunnen lezen, mag het wel als de boot vast zit aan de bodem, maar bij een woonboot is dat niet het geval. De woonboot beweegt namelijk mee met het water. Verder is ook een woonkeet of loods geen zelfstandige woonruimte. Deze worden bovendien vaak gebruikt als tijdelijke woonruimte, en alleen dan is er al geen recht meer op huurtoeslag.

Inkomen als je alleen woont
Het inkomen speelt een grote rol bij huurtoeslag. Als je 18 jaar of ouder bent, maar wel onder de 23 jaar bent, kun je huurtoeslag krijgen als je rekenhuur minimaal 223,42 euro en maximaal 414,02 euro per maand is. Het maximale inkomen mag hier 22.200 euro per jaar zijn en het maximale vermogen mag 25.000 euro zijn. Denk daarbij dus aan spaargeld. Hierbij moet je overigens wel alleen wonen. Als je samenwoont, is er weer sprake van andere inkomsten.

Als je onder de 18 jaar bent en alleen woont, heb je in principe geen recht op de toeslag. Er is echter ook een uitzondering gemaakt. Dit is het geval wanneer beide ouders overleden zijn, je getrouwd bent (geweest) of wanneer je een kind hebt. De minimale en maximale kosten zijn hetzelfde als hierboven al staat.

Als je alleen woont en 23 jaar of ouder bent, mag de huur minimaal 223,42 euro zijn en maximaal 710,68 euro. Het inkomen mag maximaal 22.200 euro per jaar zijn er er mag een maximaal vermogen van 25.000 euro zijn.

Als je alleen woont en de AOW-leeftijd hebt, heb je recht op huurtoeslag wanneer je huur minimaal 221,60 euro of maximaal 710,68 euro per maand is. Het inkomen mag wederom maximaal 22.200 euro zijn.

Inkomen als je samenwoont

Als je nog geen 18 bent en je medebewoners ook niet, heb je soms nog recht op huurtoeslag. Hierbij is het vaak zo dat de ouders overleden zijn, je getrouwd bent of je een kind hebt. Je huur moet minimaal 223,42 euro en maximaal 414,02 euro zijn. Als je een kind hebt, mag het maximaal 710,68 euro zijn. Hierbij zit je echter vast aan huisgenoten en het inkomen van allen bij elkaar mag niet meer dan 30.150 euro per jaar zijn. Het maximale per persoon aan vermogen is 25.000 euro.

Ben je tussen de 18 en 23 en woon je samen met andere bewoners? Dan mag de huur minimaal 223,42 euro en maximaal 414,02 euro per maand zijn. Als er sprake is van een kind of een bewoner van 23+ mag de huur maximaal 710,68 euro zijn. Het gezamenlijke inkomen is maximaal 30.150 euro op jaarbasis en ieder mag een maximum vermogen van 25.000 euro hebben.
Dan is er nog de leeftijd tussen 23 en de AOW-leeftijd. Hierbij is je huur minimaal 223,42 euro en maximaal 710,68 euro. Het maximale inkomen van de bewoners bij elkaar is 30.150 euro op jaarbasis en ieder mag maximaal 25.000 euro aan vermogen hebben.

Tot slot is er nog de mogelijkheid van de AOW-leeftijd hebben en samenwonen. De huur is minimaal 219,79 euro en maximaal 710,68 euro per maand. Het maximale inkomen van iedereen die er woont samen is 30.175 euro en niemand mag meer dan 25.000 euro aan vermogen hebben.

Berekening Huursubsidie 2018

Het meest makkelijke is natuurlijk om de berekening te doen om te kijken hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen in 2018. Zolang je voldoet aan alle eisen, heb je er dus in ieder geval recht op en is het nu een kwestie van bekijken hoeveel je kunt krijgen. Dit is bij de ene woning namelijk weer anders dan bij de andere. Bovendien is het afhankelijk van hoe hoog de huur is. Je geeft hierbij een aantal gegevens. Zo kies je allereerst voor welk jaar je de toeslag wilt berekenen gevolgd door welk soort toeslag je wilt berekenen. Zo is het ook mogelijk om zorgtoeslag of een kindgebonden budget te berekenen. Hierna vul je je geboortedatum in. Het is logisch dat je niet precies weet wat je gaat verdienen in 2018. Voor sommigen is dit behoorlijk onvoorspelbaar. Daarom wordt er gevraagd naar een schatting hiervan. Ook wordt er gevraagd naar een partner omdat dit belangrijk is voor de hoogte van de toeslag. De vragen die volgen spreken voor zichzelf. Het is voor iedereen mogelijk om de berekening te doen omdat je niet ontzettend veel gegevens nodig hebt. Alleen wanneer je gaat berekenen voor een huis met meerdere mensen, zul je gegevens van hen moeten invullen. Denk aan inkomen en de geboortedatum van je medebewoners.

Er zijn dus behoorlijk wat voorwaarden aan de huurtoeslag. Je moet niet teveel verdienen, je moet een bepaalde leeftijd hebben en daarbij moet je ook nog een zelfstandige woonruimte hebben die voldoet aan verschillende eisen zoals het hebben van een eigen keuken met aanrecht. Op de website van de belastingdienst is een heleboel te vinden over de huurtoeslag. Weet je niet zeker of je recht hebt op huurtoeslag? Probeer het dan in ieder geval aan te vragen of zoek contact met de belastingdienst. Het zou zonde zijn als je er recht op blijkt te hebben, maar het niet hebt aangevraagd. Als het verhaal echter duidelijk is en je er hoe dan ook geen recht op hebt, heeft het ook geen zin dit aan te vragen. Met deze informatie kun je in ieder geval weten of je er recht op hebt of niet.