huurtoeslag aanvragen en berekenen 2015

Dat de huur in een stad bijvoorbeeld hoger is dan in een klein dorpje, is logisch. Voor veel mensen is het een reden om op zoek te gaan naar een accommodatie waarbij je huurtoeslag kunt ontvangen. Op deze manier ben je maandelijks veel minder geld kwijt en kun je misschien toch dat ene mooie huis huren. Er zitten uiteraard een aantal voorwaarden aan verbonden. Niet iedereen die in een huurhuis woont, heeft ook recht op huurtoeslag. Wat onder andere meespeelt is hoe veel de huur is en ook dat je bijvoorbeeld boven de achttien jaar moet zijn. Het is niet gemakkelijk om te weten te komen wanneer je er recht op hebt, maar via Huurtoeslag.nl zul je al snel weten of jij ook recht hebt op huurtoeslag en eventueel met terugwerkende kracht bijvoorbeeld over 2014 (vorig jaar).

Recht op huurtoeslag (met terugwerkende kracht)?
Allereerst is het noodzakelijk om achttien jaar of ouder te zijn. Pas dan is het mogelijk om huurtoeslag aan te vragen, op het moment van schrijven kunt u huurtoeslag aanvragen voor 2015 en met terugwerkende kracht over 2014 (voorgaand jaar). Huurtoeslag.nl kan uw helpen met het berekenen van de maximale huurtoeslag, om via mijn toeslagen een wijziging aan te passen m.b.t. uw toeslag(en) kunt u inloggen bij de portaal op mijn toeslagen, u kunt ook Huurtoeslag.nl uw aanvraag / wijziging laten regelen.

Als tweede punt zul je een zelfstandige woonruimte moeten hebben. Hierbij heb je in ieder geval een eigen toegangsdeur die je zelf van binnen en buiten op slot moet doen. Daarbij moet je ook een eigen woonkamer hebben (een slaapkamer mag ook), een eigen keuken hebben en een eigen toilet. Aan de keuken zitten ook weer voorwaarden verbonden. Zo moet je een eigen keuken mét aanrecht hebben en daarbij moet er een aan- en afvoer zijn voor water. Er zijn een aantal dingen waar veel mensen over twijfelen als het gaat om de vraag: is dit een zelfstandige woonruimte? Zo is er bijvoorbeeld de woonwagen. Dit is een woning die kan worden verplaatst, maar geen eigen aandrijving mag hebben. Ook moet hij op een erkende standplaats staan. Heb je geen idee of de plaats wel erkend is? Dan kun je navraag doen bij de gemeente. Ook kan er worden getwijfeld over wat de huur nou precies is. Zo betaal je de huurprijs, maar betaal je daarbij ook een bedrag voor de standplaats. Als het gaat om huurtoeslag, moet je beide bedragen bij elkaar optellen en dit telt als de huurprijs. Studenten kunnen overigens ook in aanmerking komen voor toeslag via de voorwaarden, bereken elk jaar of uw in aanmerking komt.

De tweede mogelijkheid is een gesplitste woning op één huisnummer. Zolang er meerdere mensen op dat ene huisnummer wonen, zullen zij gezien worden als je medebewoners. Als je niet wil dat het op deze manier gezien wordt, is het mogelijk om een eigen huisnummer aan te vragen. Dit zal de verhuurder moeten doen bij de gemeente. Het kan zijn dat de gemeente deze aanvraag afwijst. In dat geval kan er bezwaar worden gemaakt tegen de voorschotbeschikking huurtoeslag. Het is de bedoeling dat je in dit bezwaar laat zien dat de andere personen niet bij jou horen en je dus zelfstandig woont.

De derde optie is een gedeelde etage of een onvrije etage. Zo kun je een etage huren waarbij je de voordeur, het trappenhuis en de gang deelt met de andere bewoners. Ook in dit geval geldt dat het een zelfstandige woonruimte is. Let wel op dat het wel moet voldoen aan de voorwaarden van de zelfstandige woning, die eerder genoemd zijn. Als dat niet het geval is, heb je helaas geen recht op huurtoeslag.

Als vierde is er de waterwoning. Dit is een zelfstandige woonruimte die vastzit aan de bodem. Wat wel belangrijk is, is dat de woning niet met het water mag meebewegen. Er is een vaste verbinding tussen ‘het vaste land’ en de boot. Is deze er niet, dan is er geen sprake van een zelfstandige woonruimte en heeft de inwonende geen recht op huurtoeslag.

Er zijn uitzonderingen, want het is wel mogelijk om huurtoeslag te krijgen wanneer je in een onzelfstandige woning woont. Denk daarbij aan begeleid wonen, maar ook ouderen die in een groepswoning wonen. Hierbij spelen nog allerlei voorwaarden. Het meest handige is om navraag te doen bij de belastingdienst. Het is mogelijk om een e-mail te sturen. Op deze manier kunnen zij komen kijken en bepalen of er iemand in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Ten slotte kunnen ook mensen die in een recreatiewoning wonen huurtoeslag ontvangen. Dit wordt namelijk ook gezien als een zelfstandige woning.


Waarvoor ontvang je geen huurtoeslag?
Er zijn een aantal soorten woningen waarbij nu al gezegd kan worden dat er geen recht is op huurtoeslag. Allereerst is dat een woonboot of een woonruimte die maar tijdelijk is. Een woonboot zit namelijk niet vast aan de bodem. Zoals eerder gezegd mag de boot ook niet met het water meebewegen, en dat is bij een woonboot wel het geval. Een tijdelijke woonruimte waarin je misschien maar een maand of twee verblijft, heeft ook geen recht op de toeslag. Een loods of een woonkeet is dus afgekeurd op het gebied van deze toeslag.

Andere voorwaarden
Er zijn dus al behoorlijk wat voorwaarden aan hoe de woning eruit moet zien, zoals het hebben van een eigen keuken. Er zijn echter nog meer dingen te bedenken die belangrijk zijn om te weten voor je de toeslag gaat aanvragen. Iedereen die op het adres woont waarvan je de toeslag wilt aanvragen, moet ingeschreven staan bij de desbetreffende gemeente. Is dit niet het geval, dan zal het aanvragen niet lukken.

Iedereen die de huurtoeslag aan wil vragen, moet de Nederlandse nationaliteit hebben. Een geldige verblijfsvergunning is echter ook prima. Vervolgens komen er regels op het gebied van het inkomen, de huurprijs en het vermogen. In het volgende kopje zal daarover meer besproken worden.

Inkomen, vermogen en huurprijs
Als je op 1 januari 2015 al teveel vermogen hebt, heb je het hele jaar geen recht meer op huurtoeslag. Je moet dan zelf de huurtoeslag stopzetten. Zo niet, dan is het mogelijk dat je hiervoor een boete ontvangt. Wees er dus op tijd bij als je toeslagen stop gaat zetten.

Er zijn maxima verbonden aan de hoogte van het vermogen. Iemand die nog werkt en dus onder de AOW-leeftijd zit, mag een maximum vermogen van € 21.330 hebben in 2015. Het is ook mogelijk dat je een alleenstaande ouder bent onder de AOW-leeftijd. Als je van 2006 tot en met 2014 huursubsidie hebt ontvangen, dan heb je in 2015 recht op verhoging van het kindgebonden budget. Dit geldt voor alleenstaande ouders. Het geldt echter niet wanneer het vermogen hoger ligt dan € 42.660.

Als je een inkomen hebt van maximaal € 14.431 en je hebt of bereikt de AOW-leeftijd in 2015, mag je een maximum vermogen hebben van € 49.566. Als je inkomen meer is dan het bovengenoemde bedrag, maar minder is dan € 20.075 heb je alsnog recht op de toeslag. Het maximum vermogen gaat dan omlaag naar € 35.448. Ten slotte kan het ook zijn dat je wederom de AOW-leeftijd hebt of gaat bereiken in 2015, maar dat je meer dan € 20.075 verdient. Hierbij geldt een maximum bedrag van € 21.330 als het gaat om het vermogen.

Zolang je dus niet het vermogen hebt zoals hierboven genoemd is, heb je op het gebied van vermogen recht op huurtoeslag.

Bijzondere gevallen van huurtoeslag
Gelukkig zijn er uitzonderingen mogelijk op het gebied van huurtoeslag. Als iedereen in het huishouden jonger is dan 23 jaar, en er is iemand gehandicapt, is er kans dat je recht hebt op huurtoeslag. Je kunt de toeslag dan aanvragen met het formulier ‘verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’. Het is ook mogelijk dat je al huurtoeslag ontvangt, maar er nog niet doorgegeven is dat er sprake is van een bijzondere situatie. In dit geval kun je het ook doorgeven en kan de huurtoeslag omhoog gaan.

Als tweede kan het ook zijn dat er iemand gehandicapt is en in een aangepaste woning woont. Ook dan kan je meer huurtoeslag krijgen. Als je huur lager is dan € 710,68, is het mogelijk om meer huurtoeslag te ontvangen dan wanneer er geen sprake is van een gehandicapte en aangepaste woning.

Als er een huishouden is met meer dan acht personen, kun je ook extra toeslag krijgen. Het is hierbij mogelijk dat de huur meer dan € 710,68 kost, maar gelukkig kun je wel toeslag krijgen. De toeslag zal over maximaal € 710,68 worden berekend. Het kan dus zijn dat de huur hoger ligt dan dat bedrag, maar helaas zul je daar overheen geen toeslag ontvangen.

Gescheiden ouders zorgt ervoor dat kinderen vaak de helft van de tijd bij hun vader zijn en de andere helft van de tijd bij hun moeder. In dat geval ben je een co-ouder. Als de kinderen minstens drie dagen per week bij jou wonen en minstens drie dagen per week bij de andere ouder, krijg je meer huurtoeslag. Let wel op dat de kinderen op één van de twee adressen ingeschreven moet staan. Als dit niet zo is, heb je geen recht op meer huurtoeslag. Huurtoeslag aanvragen na scheiding is zeker een punt waar u naar moet kijken indien er wijzigingen zijn in uw woonsituatie zoals bij een scheiding.

Het kan gebeuren dat iemand onverwachts het huis uit gaat. Denk aan een langere tijd in een verpleeghuis, ziekenhuis of in de gevangenis. Als dit langer dan één jaar is, telt de persoon niet meer mee als inwonend. De persoon staat waarschijnlijk wel ingeschreven op dat adres, maar het is wel belangrijk om dit aan te geven bij de aanvraag van huurtoeslag.

Huurtoeslag aanvragen en berekenen (hoeveel toeslag kan ik krijgen)
Nu je alles weet over waar je aan moet voldoen om huurtoeslag te ontvangen, is het dan eindelijk zover: je kunt de huurtoeslag gaan aanvragen! Voor je dit doet, kun je alvast berekenen wat je ongeveer zult ontvangen in 2015. Voor de proefberekening, vul je een aantal simpele gegevens in. Zo zal er worden gevraagd wanneer je bent geboren, of je begeleid woont, of er sprake is van een gehandicapte bij jou in huis en uiteraard ook hoe veel uur je op het moment betaalt aan kale huur. Zoals je eerder al hebt gezien, telt ook het vermogen mee en de inkomsten mogen ook niet ontbreken. Ook deze vul je in om een goed beeld te krijgen van wat er mogelijk is als huurtoeslag. Als je recht hebt op meer huurtoeslag door de bijzondere omstandigheden, zoals eerder genoemd, vergeet dit dan niet te melden.

Het aanvragen spreekt vervolgens allemaal voor zich met simpele gegevens, huurtoeslag aanvragen met terugwerkende kracht is ook mogelijk, we raden aan hier zeker met een expertise partij naar te kijken, senioren en studenten in een huurhuis hebben ook gewoon recht op huursubsidie volgens de regels, laat je dus goed informeren. Je vult nog een aantal gegevens in en al snel krijg je bericht van de belastingdienst. Twijfel je toch nog of je recht hebt op de toeslag? Logisch, want er zijn natuurlijk een heleboel regels aan verbonden. In dat geval kun je altijd een e-mail sturen naar de belastingdienst. Zet hier zo duidelijk mogelijk in wat de situatie is. Vervolgens helpen zij je verder en kunnen ze je vertellen of je recht hebt op huurtoeslag. Het is natuurlijk altijd mooi meegenomen wanneer je toch recht hebt op huurtoeslag wanneer je dit niet had gedacht. Klik hier om te kijken of uw deze toeslag kunt aanvragen!